Főoldal
A múlt szilánkjai
Képek a város jelenéből
Szarvasi Krónika
A Szarvasi Krónika Kiskönyvtára
A Szarvasi Krónika repertóriuma
A Szarvasi Krónika számai
  A honlap készítői
Szarvasi Krónika

A Szarvasi Krónika története >>>
A Szarvasi Krónika Alapítvány >>>
A szerkesztőbizottság >>>

A Krónika szerkezete

A Szarvasi Krónika szerkesztési elvei

1. A Krónika címlapja a kezdetektől fogva állandó. Tartalma: cím; Tessedik-címer; a Krónika sorszáma; megjelenésének éve. Az egyes számok borítójának más-más a színe. A színek 10 számonként ismétlődnek.
2. Célja:
      - feltárni a múltat,
      - rögzíteni a jelent,
      - fogódzót adni a jövőnek.
3. A szövegek mellett általában 100 vagy annál több fotót is tartalmaz egy-egy szám.
4. A Krónika teret ad a helyi alkotók: költők, írók, képző- és iparművészek alkotásainak.
5. A 10. számmal kezdődően minden ötödik szám tartalmazza az előző öt szám témajegyzékét, szerzői névmutatóját és az előforduló nevek betűrendes névmutatóját.
6. Szerkezete állandó:

Jelenidőben

A rovatban szerepel minden és mindenki, ami és aki a város jelenében meghatározó szerepet tölt be:

  - választások,
  - évfordulók,
  - kitüntetések,
  - jelentős vagy érdekes
     személyiségek,
  - állandó rovat: Az arborétum
     növényei

Nemzetiségeink életéből

Szarvas a 20. század elején szlovák nyelvű volt. Ma már nem az. Minden írásnak helyet biztosítunk, amely a szlovákok múltjáról és jelenéről szól.

Ez a rovat tartalmazza a cigányok életéről szóló, elsősorban tudományos igényű írásokat is.
Itt közöljük a nemezetiségek életéről készült fotókat is.

 

Múltunkat idézve

E rovat a helytörténettel foglalkozó tanulmányokat tartalmazza. Itt közöljük a várossal kapcsolatos archív fotókat és dokumentumokat is.

Aktuális rovat

Minden számnak van egy fő témája, amelyről több írás is szól. Az utóbbi néhány szám a szarvasi iskolák történetét dolgozta fel.

 

In memoriam

E rovatban a város elhunyt jeles személyiségeinek emlékét és életútját örökíti meg a Szarvasi Krónika.

Szemle

Minden Szarvason megjelent könyvről ismertető jelenik meg.
E rovat rögzíti az előző év helyi eseménytörténetét is.