Főoldal
A múlt szilánkjai
Képek a város jelenéből
Szarvasi Krónika
A Szarvasi Krónika Kiskönyvtára
A Szarvasi Krónika repertóriuma
A Szarvasi Krónika számai
  A honlap készítői
Szarvasi Krónika


<< Vissza

Demján Sándor

Szarvas első templomai és lelkészei

A Szarvasi Krónika Kiskönyvtára 5. 36 o. Szarvas, 1998

 

Demján Sándor (1948, Fót) kántor.
Budapesten érettségizett, majd röntgentechnikusi és kántori oklevelet szerzett. A Szent Lázár lovagrend tagja, régióvezető. Szarvasra kerülése után az Ótemplomi Evangélikus Gyülekezet munkatársa, majd igazgatója 2002-ig. Helytörténeti tárgyú írásai a Szarvasi Krónikában jelentek meg.

* * *

1788-ban épült fel Szarvas legrégibb, ma is álló temploma, a 21. századi szemmel nézve is lenyűgöző Ótemplom, amely a maga korában a település egyetlen temploma volt. Felépítésének 210. évfordulóra készült ez a kiadvány.

Az Ótemplom építéséről is sok mindent megtudunk, de igazán a háttérismeretek jelentenek újdonságot. Bár a történelmet és a helytörténetet kedvelő szarvasiak eddig is olvashattak e tárgyról, (többek közt a szerző korábbi írásaiból is), most kaphatnak teljes képet Szarvas első templomairól és lelkészeiről. A 16-19. század fordulója jeles egyházi személyiségeinek élete mögött fölsejlik a kor is.

Noha Tessedik Sámuel neve ismert, kevesen tudják, hogy emberi tulajdonságaival, felvilágosult pedagógiai, gazdasági és városszervező elveivel még ma is "modern" gondolkodónak, és ami ennél is fontosabb, "modern", gyakorlati embernek tűnik. Erről győződhetnek meg az olvasók e tanulmányban idézett munkáiból.

Kortársai közül egyedül Boczkó Dániel neve lehet ismerős a helyiek előtt, az övé is elsősorban azért, mert kérlelhetetlen ellenfele volt Tessediknek. Ez az írás többet mond el róla: a maga módján ő is tehetséges, városáért dolgozó ember volt. Sokat tudhatunk meg a Tessedik árnyékában élő lelkészekről, másodlelkészekről. Velük együtt teljes az a kor, amelyet a magyar felvilágosodás korának szoktak nevezni. E könyvből kiderül, hogy Szarvason is éltek e korban kiemelkedő személyiségek.

Demján Sándor műve alaposan dokumentált mű, egyben érdekes olvasmány is. Segít nekünk abban, hogy megismerjük múltunkat, megtanít tisztelni elődeinket.