Főoldal
A múlt szilánkjai
Képek a város jelenéből
Szarvasi Krónika
A Szarvasi Krónika Kiskönyvtára
A Szarvasi Krónika repertóriuma
A Szarvasi Krónika számai
  A honlap készítői
Szarvasi Krónika


<< Vissza

Placskó István

Templomi beszéd

Szarvasi Krónika Kiskönyvtára 4. 10 o. Szarvas, 1998

 

Placskó István (1806, Bakabánya - 1855, Szarvas) evangélikus lelkész. 1848 elején került Szarvasra, az evangélikus templom - (ma Ótemplom) - lelkészeként szolgált 1848 és 1855 között. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején nemzetőrként szolgált. 1850-ben választották meg a békési egyházmegye esperesének.
Az 1855-ös kolerajárvány során hunyt el.

* * *

Különös kis füzet jelent meg a Szarvasi Krónika Kiskönyvtára 4. köteteként: Placskó István evangélikus lelkész-esperes 1848 március 26-án, a mai Ótemplomban elmondott beszédének hasonmás kiadása.

A címlap felcíme jelzi a szerző célját: "Mikép viselje magát a nép, midőn az ország és jeles pártfogói az emberi szabadság és jogok megszerzésével foglalatoskodnak?"
Híres beszédét 1848. március 26-án - (akkoriban böjt 3. vasárnapján) - mondta el tót nyelven. Magyar nyelvű szövege Delhy János kántortanító fordításában, a helyi Réthy Nyomdában, hamarosan meg is jelent. "A község kívánatára fordíttatott s költségin adatott ki". A kiadás eredeti példánya - Szarvason feltehetően az egyetlen - az Ótemplom levéltárának birtokában van.

A 15 oldalas füzet az Úr Isten neve áldassék kezdetű ének szövegével indul, amelyet az Erős vár a mi Istenünk c. ének dallamára fordította a szerző. A 2. oldalon rövid verses ima található, ezt követi a beszéd magyar fordítása.

Placskó István rögzíti a tényt: Drága hazánk atyái, jelenleg az országgyűlésen egybegyűlve, voltak olly szerentsések, hogy azon szolgaiság és egyformátlanság nehéz terhet minden csata 's verekedés nélkül vették le népei vállairól. Ezután taglalja a címlapon feltett kérdést. A magatartásformákat a következőkben foglalja össze:

- "Az Úr Istenhez kell fodúlnotok."
- "...kérjétek, hogy ezen dicső emberek művét sükerrel koronázza. A népnek szabadságot nyerni, s azt megerősítni nem könnyű dolog."
- "Csend és békességben maradnotok."
- ...minden alaptalan híreket és mendemondákat meg fogtok vetni."
- En magatokra ügyelni, és en magatokat míveltség által kitüntetni, s ez által a szabadságra magatokat érdemessé tenni."
- ...a jó szivűséget, necsak hogy megtartsátok, de tökéletesítsétek is."

Placskó István a következőkkel zárja beszédét:
"És azért Szerelmeseim! hogy a közelgő szabadsággal bátran élhessetek, készítsétek el számára a ti sziveteket és akaratotokat, jó érzés és jámborság által."

A hasonmás kiadás 500 példányban készült a Fazekas és Fiai szarvasi nyomdájában. A szöveget Máté József és Sonkoly János gondozta, a tipográfia Benkő Péter munkája.