Főoldal
A múlt szilánkjai
Képek a város jelenéből
Szarvasi Krónika
A Szarvasi Krónika Kiskönyvtára
A Szarvasi Krónika repertóriuma
A Szarvasi Krónika számai
  A honlap készítői
Szarvasi Krónika

A Szarvasi Krónika története >>>
A szerkesztőbizottság >>>
A Szarvasi Krónika szerkezete >>>

A Szarvasi Krónika Alapítvány

Bár az egyik szerkesztőségi tag korábban javasolta, a szerkesztőség tagjai idegenkedtek az alapítvány létrehozásának gondolatától, mert ez egyet jelentett "pénzszerző körutakkal". A rendszerváltás azonban eldöntötte a kérdést. A Krónika addigi legfőbb támogatójának, a Hazafias Népfrontnak a megszűnése az attól kapott támogatás megszűnését jelentette. A szerkesztőség előre menekült, szerencsés pillanatban, mert a helyi üzemeket és intézményeket ekkor még a későbbi válságnak csak a szele érintette meg, így a többségük kisebb-nagyobb összeggel hozzájárult az alaptőke létrehozásához.

1991 februárjában 16 jogi és 12 magánszemély 430 000 Ft alaptőkét adott össze. A szerkesztőség elkészítette az alapító okirat első fogalmazványát, és a szervezeti és működési szabályzatot. Bár az alapítványt csak 1992-ben jegyezték be, az 5. szám már az új felelős kiadóval és új felállású szerkesztőséggel jelent meg. Az alapítók: Szirén Ruházati Ktsz, Vas- Fémipari Ktsz és az Óvónőképző Intézet.

A Békés Megyei Bíróság 1992. április 30-án kelt végzésében nyilvántartásba vette az Alapítványt. Július 15-én a Kuratórium megtartotta alakuló ülését. Az öttagú Kuratórium elnöke dr. Demeter László polgármester, ügyvezetője dr. Kutas Ferenc, szakmai tanácsadója dr. Palov József, jogi tanácsadója dr. Gyalog Sándor, jegyzőkönyvvezetője Sztrehovszki Zsuzsa lett. A Kuratórium döntése értelmében az alaptőke kamatai fordíthatók a Krónika költségeinek fedezésére.

Dr. Demeter László Dr. Kutas Ferenc Dr. Palov József Dr. Gyalog Sándor

Az alaptőke az adományok révén és a Polgármesteri Hivatal évi rendszeres támogatásával gyarapodott, így a kamatok és az időnként kapott adományok, valamint a személyi jövedelemadók 1 %-ának felajánlásából fedezik a megjelentetés költségeit, és az alaptőke is növekedhetett.

1996-ban a szerkesztőbizottság elindította a Szarvasi Krónika Kiskönyvtára sorozatot, amelynek 12. kötete 2006-ban jelent meg. 1998-ban jelentős veszteség érte a szerkesztőség dolgozóit: elhunyt dr. Palov József szakmai tanácsadó, a Tessedik Múzeum alapító igazgatója, a szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriumának tagja.

Az önkormányzati választások során Szarvas város polgármestere Babák Mihály lett. Az alapító okirat értelmében a Kuratórium elnöke a mindenkori polgármester, így az elhunyt dr. Palov József helyére - ötödik tagként - az új polgármester lépett, s a kuratórium elnöke lett. Családi okok miatt Sztrehovszki Zsuzsa leköszönt kuratóriumi tagságáról. Helyébe az alapítók Tusjak Lászlónét, a Városi Könyvtár igazgatóját delegálták.

2005 jelentős változást hozott az alapítvány munkájában. Az önkormányzati törvény módosítása kizárta, hogy a kuratórium tagjai a Polgármesteri Hivatal vezető tisztségviselői legyenek. Így Babák Mihály polgármester kivált a kuratóriumból, dr. Gyalog Sándor alpolgármester pedig tragikus körülmények között elhunyt.

A pályázatokon való részvétel alapfeltétele lett, hogy a szervezet közhasznú legyen. Mindezek miatt az Alapító okiratot újra kellett fogalmazni. A módosított Alapító okiratot 2005. március 29-én jegyezte be a Békés Megyei Bíróság. E szerint az alapítvány közhasznú. Alapítók a korábbi alapítók jogutódai: Szirén Ruházati Szövetkezet, a TSF Pedagógiai Kara, a Vas- Fémipari Rt. Megváltozott az alapítvány hivatalos székhelye is, amely a kialakult gyakorlatot hivatalossá tette. Az alapítvány és a szerkesztőség így levélben, telefonon és elektronikus postán is elérhető.

Kuratóriumának összetétele: dr. Demeter László intézményigazgató, elnök; dr. Kutas Ferenc tanár, szerkesztő, ügyvezető; Földesi Zoltán országgyűlési képviselő, kulturális szakértő; Kiszely Mihály, ny. szövetkezeti elnök, gazdasági szakértő; Tusjak Lászlóné, könyvtárigazgató, ügyviteli szakértő.

Dr. Demeter László Dr. Kutas Ferenc Földesi Zoltán Kiszely Mihály Tusjak Lászlóné